Treba li prije folijarne gnojidbe analizirati biljnu masu

Dr.sc. Marin Krapac opisuje sve prednosti i mane folijarne gnojidbe te napominje kako je prije gnojidbe uz analizu tla dobro napraviti i analizu biljne mase, odnosno listova

Gnojidba maslina jedan je od agrotehničkih zahvata koji utječe na kontinuiranu i stabilnu rodnost. Iako neki maslinari tvrde da se masline ne trebaju gnojiti jer „maslina ionako rađa“, rezultati znanstvenih istraživanja te onih proizvođača koji gnojidbu provode ne idu u prilog ovoj tvrdnji, odnosno uz primjenu gnojiva postiže se viša i stabilnija rodnost masline.

Različita tla

Prilikom gnojidbe potrebno je voditi računa o tome koje biljno hranivo i u kojoj količini dodati stablu masline, a odgovore na ova pitanja dat će rezultati analize tla i/ili biljnog materijala (najčešće listova). Pouzdaniji pokazatelj stvarnog stanja opskrbljenosti biljke hranivima jest analiza biljnog materijala, jer koncentracija pojedinih hraniva u tlu može biti zadovoljavajuća, no njihov udio u biljnom tkivu nedostatan. Više je razloga koji mogu dovesti do ovakve situacije, poput nedostatka vode u tlu, kisele ili alkalne reakcije tla te antagonizma (suparništva) među pojedinim hranivima.

Naime, biljka usvaja hraniva iz vodene otopine tla kroz korijenov sustav te ako u tlu vladaju sušni uvjeti, iako koncentracija hraniva u tlu može biti zadovoljavajuća, njegova pristupačnost biljci jest smanjena. Većina hraniva je biljci najpristupačnija u tlima neutralne reakcije (pH oko 7), dok je njihova pristupačnost u kiselim (pH manji od 7) ili alkalnim tlima (pH veći od 7) smanjena.

Višak jednog hraniva može utjecati na smanjenu dostupnost drugoga biljnog hraniva (antagonizam), tako primjerice višak kalija (K) utječe na smanjenu dostupnost kalcija (Ca) i magnezija (Mg) te povećani učinak mangana (Mn) i željeza (Fe), dok višak kalcija (Ca) utječe na smanjenu dostupnost dušika (N), magnezija (Mg), bora (B) i fosfora (P).

Slaba ili blokirana dostupnost hraniva uslijed nepovoljnog vodnog režima, reakcije tla ili antagonizma među biljnim hranivima u tlu može se premostiti aplikacijom gnojiva preko lista (folijarna gnojidba).

Prednosti i mane

Folijarna gnojidba ima svoje pozitivne i negativne strane. Pozitivne strane primjene folijarnih gnojiva su sljedeće: brzo ulaze u biljku te masline mogu usvojiti hraniva u kratkom vremenskom periodu i fazi rasta i razvoja (fenofazi) kada su biljci najpotrebnija, učinkovita su u sušnim uvjetima kada nedovoljna količina oborina ne omogućava topljivost gnojiva u tlu i njihov ulazak u biljku kroz korijen, primjena na onim terenima gdje unos gnojiva u tlo zbog veće prisutnosti kamena nije moguć, mogu se miješati sa sredstvima za zaštitu bilja i biostimulatorima te jednim tretiranjem moguće je provesti gnojidbu i zaštitu.

Prilikom miješanja folijarnih gnojiva s drugim preparatima potrebno je voditi računa o tome smije li se određeno folijarno gnojivo miješati te pratiti preporuke proizvođača.

Iz novog broja časopisa Maslinar

NARUČITE ČASOPIS

Previous
Next
Previous
Next