U NAJNOVIJEM POPISU 26 SORTI MASLINA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Popis sorti voćnih vrsta, koji trenutno broji 26 sorti maslina, ažurira se nakon nadzora pri kojem se utvrđuje ima li pojedina sorta održivač, odnosno matično stablo.

Uvrštavanje biljne sorte na Sortne liste Republike Hrvatske, koje se dijele na Sortnu listu ratarskog bilja i povrća, Popis sorti voćnih vrsta i Sortnu listu vinove loze, uvjet je da se poljoprivredni sadni materijal te sorte može proizvoditi, stručno nadzirati te uvoziti ili prodavati na tržištu.

Sortne liste nisu stalne, već se ažuriraju na godišnjoj bazi. Maslinarima najzanimljivija lista, Popis sorti voćnih vrsta, ažurira se nakon provedenog nadzora pri kojem se utvrđuje ima li pojedina sorta voćnih vrsta održivač tj. pravnu ili fizičku osobu koja održava sortu, odnosno evidentirano matično stablo, tj. stablo ili grm koje je službeno potvrđeno na sortnu autentičnost, a koristi se za dobivanje reprodukcijskog materijala (pupovi, podloga, reznice, izdanci i sl.).

Više u časopisu Maslinar broj 51, travanj 2018.

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!