U preradi pripaziti na nove dijafragme

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kod postupka prešanja moguće je dobiti kvalitetno ulje pod uvjetom da su primijenjene odgovarajuće higijenske mjere čišćenja svih dijelova postrojenja, da su plodovi neoštećeni i zdravstveno ispravni te da se izbjegnu mogući defekti uslijed produženog ciklusa prerade. Pojava negativnog svojstva ‘po slojnici’ može se javiti kod prerade hidrauličkim prešanjem uz upotrebu novih dijafragmi od biljnih vlakana (zelenih ili suhih).

 

Iz novog broja Maslinara, br. 60.

Previous
Next
Previous
Next