U saborsku proceduru upućena nova Strategija poljoprivrede te prijedlozi novih Zakona o poljoprivrednom zemljištu i o održivoj uporabi pesticida

Nakon sjednice Vlade RH održane 23. rujna 2021. godine, u daljnju saborsku proceduru upućeni su prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu te zakona o održivoj uporabi pesticida, važne izmjene i dopune propisa koje će pridonijeti postizanju veće produktivnosti te konkurentne i održive poljoprivrede. Također, na sjednici Vlade u daljnju proceduru u Sabor upućena je Strategija poljoprivrede do 2030. koja kao krovni strateški dokument u sektoru poljoprivrede ima za cilj ostvariti rast i razvoj hrvatske poljoprivrede temeljem definiranih potreba te putem planiranih aktivnosti.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu izvršene su korekcije koje će ubrzati raspolaganje, omogućiti dodjelu zemljišta onim korisnicima koji će se na državnom poljoprivrednom zemljištu baviti proizvodnjom u skladu sa sektorskim prioritetima i strateškim ciljevima te će se uspostaviti efikasnija kontrola korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku. U odnosu na kriterije za ostvarivanje prava prvenstva u natječajima za zakup uvodi se sustav bodovanja, provedba gospodarskih programa postaje osnova za korištenje poljoprivrednog zemljišta te se uvode dodatne administrativne kontrole gospodarskih programa, kazne za neovlašteno korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i za nedostavljanje godišnjeg izvješće o provedbi gospodarskog programa, kao i elektronička provedba natječaja koja će povećati transparentnost pri dodjeli državne zemlje.

Nadalje, glavni cilj prijedloga novog Zakona o održivoj uporabi pesticida je postizanje održive uporabe pesticida, smanjenje rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti, uvođenje obvezne primjene temeljnih načela integrirane zaštite bilja za suzbijanje štetnih organizama bilja i alternativnih pristupa i tehnika kao što su nekemijske mjere zaštite bilja radi postizanja održive i konkurentne poljoprivrede. Zakonom se također propisuje donošenje Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida kojim se utvrđuju kvantitativne pretpostavke, ciljevi, mjere i vremenski planovi za njihovo provođenje radi smanjenja rizika i učinaka pesticida na zdravlje ljudi, okoliš i biološku raznolikost te potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika zaštite bilja, kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida.

Strategija poljoprivrede donosi viziju razvoja nacionalnog poljoprivrednog sektora u idućih deset godina te utvrđuje razvojne potrebe, ciljeve, prioritete i aktivnosti kojima će se realizirati povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima te poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, pri čemu je planirano povećanje vrijednosti poljoprivredne proizvodnje na 30 milijardi kuna do 2030. godine.

Previous slide
Next slide