UČITI GLEDANJEM

Navrćanje je vještina koja se uči gledanjem. Dovoljno je vidjeti izradu jednog ili dva navrtka uz najnužnije upute pa čovjek može nastaviti sam. Ali ima maslinara koji su ovu vještinu stekli i učeći iz literature.

Previous
Next
Previous
Next