Valja pratiti štetnike i reagirati na vrijeme

Stručni suradnik Maslinara Kristijan Franin ističe kako u ovome razdoblju valja pratiti moguće napade maslinova moljca, muhe, svrdlaša, mediča te jasminova moljca i granotoča.

Budući da polako završava period cvatnje masline, ubrzo možemo očekivati formiranje mladih plodova, a time i pojavu druge generacije Maslinovog moljca. Ženka moljca može odložiti i nekoliko jaja po jednom plodu i to na ostacima čaške cvijeta (dio u blizini peteljke). Nakon završene inkubacije ličinke se ubušuju u formirane plodove i hrane se njima uzrokujući štetu. Da bismo uspješno zaštitili masline od ovog nametnika nužno ga je na vrijeme uočiti. Prema literaturnim podacima ženka ne odlaže jaja na plodove manje od 4mm. Stoga bi bilo poželjno obaviti pregled nešto većih plodova na odložena jaja te na temelju njihove brojnosti izračunati indeks zaraze i u skladu s rezultatima organizirati zaštitu.

Suzbijanje plodne generacije ovog štetnika preporuča se provesti kada je Indeks zaraze plodova, prikazan kao postotak plodova s odloženim jajima iznad 40 posto. Od sintetskih insekticida na raspolaganju su nam pripravci na bazi dimetoata i deltametrina. Osim prethodno navedenih sintetskih insekticida prednost u svakom slučaju treba dati pripravcima koji su dozvoljeni u ekološkoj proizvodnji.

 

Više u časopisu Maslinar, lipanj 2015.

Previous slide
Next slide