Važnost organske mase u ekološkim gnojivima

Gnojidba je osnovna radnja koja se obavlja kao preduvijet za visoke i stabilne prinose. U tlu vlada trajno osiromašivanje jer plodovi koji sadrže hranjiva, ista iznose van.

Po definiciji gnojiva predstavljaju sve tvari organskog ili mineralnog porijekla koje obogaćuju tlo aktivnim hranjivima koja utječu na plodnoast tla i povećanje pronosa. Plodnost tla je sposobnost tla da biljkama osigura dovoljnu količinu hranjiva, vode, zraka i topline, odnosno normalne uvjete za normalan rast i razvoj.

Da bi neko tlo proglasilo plodnim, prisutnost organske mase jedan je od važnijih preduvijeta.
Organska tvar predstavlja ukupnu organsku sastavnicu tla, koja može biti živa i mrtva organska tvar biljnog i životinjskog podrijetla (humus i nepotpuno razgrađeni organski ostaci). O količini organske mase velikim dijelom ovisi plodnost tla.

Humus nije sinonim za orgasnku masu, već je to složena i specifična orgasnka tvar tamne boje, nastala humifikacijom biljaka i životinja. Humifikacija je proces tvorbe humusa dok je mineralizacija razgradnja humusa.

Humus se dijeli na huminske kiseline, humin i filvo kiseline, a u tlu utječe na formiranje i održavanje povoljne strukture tla, ima velik kapacitet adsorpcije, ima velik kapacitet za vodu, pozitivno utječe na mikrobiološku aktivnost tla, pozitivno utječe na plodnost tla kao i na zagrijavanje i toplinska svojstva tla.

Gnojiva Grena, spadaju u organska gnojiva koja osim makrohraniva ( dušik, fosfor, kalij) sadrže i mikroelemente, organsku masu, aminokiseline te huminske i fulvo kiseline. Osnovna razlika naspram klasičnih mineralnih gnojiva je ta što organska gnojiva sadrže hranjiva vezana na organsku masu, dok mineralna postaju dostupna biljkama čim dođu u tlo. Organska se masa u tlu prvo treba razgraditi da bi hranjiva postala dostupna biljakama, što rezultira manjim „obrocima“ za biljku kroz duži period.

Ova duža dostupnost hranjiva izrazitio je važno za dušik, koji se kao vrlo mobilno hranjivo brzo ispire ili isparava.
Ekološka proizvodnja dozvoljava velik broj različitih gnojiva, svako sa različitim performansama. Da bi odlučili koje vam gnojivo treba, bitno je znati na koji način koje gnojivo u tlu djeluje.

Dolophos P26 % novo je gnojivo namjenjeno za ekološki uzgoj poznatog njemačkog proizvođača. Dobiveno je iz mineralnih ruda organskog porijekla. Fosfor je najslabije mobilan element u tlu i najmanje zastupljen. Mineralna komponenta ovog gnojiva stvara ga odmah dostupnog biljkama, no mora biti blizu korijenovog sustava jer je korijen taj koji mora doći do fosfora i usvojiti ga procesom koji se odvijaju u tlu.

Grena bionobel 3.0.20. također predstavlja novu generaciju gnojiva zbog vrlo visokog sastava kalija. Kalij je više pokretan u tlu od fosfora ali manje od dušika. U ovom se gnojivu organska masa prvo mora razgraditi da bi hranjivo bilo dostupno i taj proces je postepen kroz duži period.

Grena oliva 9.1.1. predstavlja osnovno dušićno gnojivo za masline. Masline trebaju kroz cijelu vegetaciju velik postotak dušika, a gnojiva sa postepenim otpuštanjem dušika u tome predstavljaju prioritet.

Biohumic je novi poboljšivač tla, sa visokim postotkom huminskih kiselina, organske mase i zeolita. Koristimo na ga svim područjima na kojima želimo poboljšati strukturu tla i povećati plodnost tla.

Kroz vegetaciju koristimo mix naših najpoznatijih proizvoda: Lyso amin, Alga plus i Zlatna ribica. Na taj način biljkama omogućavamo nesmetan rast i razvoj dodajući im hranjiva u svim fazama rasta i razvoja. Borox prije i nakon cvatnje može znatno utjecati na oplodnju i konačno na povećanje prinosa.
Mi u Bioinput-u našim kupcima stojimo na raspolaganju tokom cijele vegetacije trudeći se pomoći u svim izazovima s kojima se možete susreći u proizvodnji.

Tekst iz  69. broja časopisa Maslinar.

Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous slide
Next slide