Zabranjeno korištenje dimetoata u EU

Europska komisija neće više odobravati korištenje dimetoata kao insekticida u borbi protiv maslinine muhe.

Ova odluka temelji se na zaključcima Europske komisije za zdravlje i sigurnost hrane koja tvrdi da je nemoguće izbjeći rizik od izlaganja dimetoatu na maslini i njenim plodovima i nakon određenog vremenskog perioda, te da ovaj insekticid ima potencijal za geotoksičnošću, što znači da može naštetiti budućim urodima masline.

Datum do kojega je dopušteno korištenje dimetoata produžen je do 17.7.2020. godine, a stručnjaci vjeruju da će ova zabrana zaštititi radnike te povećati kvalitetu okoliša i maslinovog ulja.

Previous slide
Next slide