Zaštita isprana, potrebno pregledati maslinike u Primorsko-goranskoj!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na našem području maslina se nalazi u fenofazi razvoja podova prema BBCH 72. Dosadašnja zaštita je uglavnom isprana!!!

Stanje u maslinicima temeljem zadnjih pregleda od zadnje obavijesti (08.06.):

PAUNOVO OKO (Spiloacea oleagina)

 • u nasadima, posebno na osjetljivijim sortama, i dalje bilježimo značajan infekcijski potencijal na starom ali i novom listu; opadanje ranije zaraženog lista
 • NOVI UVJETI ZA INFEKCIJU OSTVARENI
 • -Otok Cres na dan 11.06.; -Otok Krk-Malinska na dan 08., 09. i 15.06.
 • I NADALJE PREPORUČAMO VODITI RAČUNA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI NOVOG PORASTA OVISNO ZADNJE IZVRŠENOM TRETMANU I VREMENSKIM UVJETIMA pregled registriranih fungicida na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/; izbor fungicida u tablici niže

OLOVNA BOLEST (Pseudocercospora cladosporioides)

 • na osjetljivijim sortama značajna zaraza starijeg lista

BRZO SUŠENJE MASLINE (Xylella fastidiosa)

 • obratiti pažnju na simptome promjene boje lista, venuće i sušenje vršnih mladica i izboja, sušenje i propadanje grana, pojava nekroza
 • U SLUČAJU SUMNJE NA POJAVU OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA!!!

MASLININ MOLJAC (Prays oleae)

 • ULOVI MOLJCA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI
 • i nadalje preporučamo praćenje populacije feromonskim lovkama; NA VEĆINI KONTROLNIH PUNKTOVA BILJEŽIMO ULOVE LEPTIRA IZNAD PRAGA ŠTETNOSTI; za područje otoka Malog Lošinja i Raba preporučamo tretiranje do kraja tjedna dok za područje otoka Krka i Cresa tijekom vikenda;  pregled registriranih insekticida na http://fis.mps.hr/trazilicaszb/; izbor insekticida u tablici niže

MASLININ RESIČAR (Liothrips oleae)

 • obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem

MASLININ SVRDLAŠ (Rhodocyrtus/Rhynchites cribripennis)

 • obaviti pregled nasada na prisutnost štetnika metodom otresanja grana na bijelu podlogu (kečer, kišobran, plahta); VODITI RAČUNA O REDOVITIM PREGLEDIMA (NAJMANJE 2 PUTA TJEDNO); do okoštavanja plodovi su najosjetljiviji na napad ovog štetnika

ŠTITASTE UŠI

 • mehanički uklanjati jače napadnute izboje; prema potrebi lokalna tretiranja napadnutog dijela nasada mineralnim uljem

MUŠICA KORE MASLINE (Resseliella oleisuga)

 • redovno MEHANIČKI UKLANJATI JEDNOGODIŠNJE I DVOGODIŠNJE IZBOJE koji pokazuju simptome napada pregled kore pri bazi izboja; praćenje populacije žutim vizualnim pločama

MASLININA MUŠICA GALICA (Dasineura oleae)

 • vizualni pregled listova na prisustvo duguljastih uzdignutih mina; praćenje populacije žutim vizualnim pločama

PIPE (Otiorrhynchus spp)

 • na cijelom području bilježimo značajniju prisutnost i aktivnost pipa, preporučamo vizualni pregled listova i metoda otresanja u starijim nasadima; u mlađim nasadima i obnovljenim stablima dodatno povesti računa; preporučamo POSTAVLJANJE LOVNIH POJASEVA ovisno o njihovoj širini i dužini debla i dvostrukih

POTKORNJACI

 • vizualni pregled na mjestima račvanja grančica; redovna higijena nasada; izrada lovnih svežnjeva, postavljanje alkoholnih lovki, postavljanje crvenih ploča; lovne grane i lovne svežnjeve nakon ubušavanja štetnika potrebno je iznijeti iz nasada i uništiti

U nasadima u kojima od štetnika imamo samo maslininog moljca preporučamo koristit pripravke na osnovi BT trgovačkog naziva BIOBIT WP ili BATURAD WP. Korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja: M 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke prakse i metode, M 11.2. Plaćanja za održavanje ekoloških praksi i metoda, kao i korisnici mjere M 10, operacije 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika mogu primijeniti samo pripravke na osnovi BT!!!

Pregled SZB prema FIS-bazi na dan 16.06.2020. primjereni za preporučena  tretiranja (aktivna tvar, trgovački naziv,način djelovanja, štetni organizam, maksimalan broj tretiranja u vegetaciji):

 • krezoksim-metil, STROBY WG; QUIMERA, sistemično, paunovo oko, 2
 • dodin, SYLLIT 554 SC, sistemično, paunovo oko, antraknoza, 2
 • Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, BATURAD WP; BIOBIT WP, m. moljac
 • deltametrin, DECIS 2,5 EC, kontaktno, m.moljac, m.muha, 3
 • deltametrin, DECIS 100 EC, kontaktno, želučano, m.moljac, m.medić, m.buha, m.muha, 1
 • deltametrin, POLECI PLUS (DECA 25 EC), kontaktno, želučano, m.moljac, resičari, m.medić, m.muha, 2
 • deltametrin, SCATTO, kontaktno, želučano, m.moljac, m.buha, m.medić, m.muha, 1
 • deltametrin, ROTOR SUPER, kontaktno, želučano, m.moljac, m.muha, m.buha, m.medić, 1
 • deltametrin, RITMUS, kontaktno, želučano, m.moljac, 3
 • deltametrin, DEMETRINA 25 EC, kontaktno, želučano, m.moljac, m.buha, m.medić, m.muha, 1
 • fosmet, IMIDAN 50 WP, kontaktno, želučano, m.moljac, m.muha, 2
 • dimetoat, CALINOGOR; PERFEKTHION; ROGOR 40; CHROMGOR, kontaktno, sistemično, m.moljac, m.muha, KRAJNJI ROK ZA PRIMJENU ZALIHA 30.06.2020.

ZA SVE DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA REGISTRIRANI PROIZVOĐAČI MOGU SE OBRATITI SE KROZ SUSTAV INDIVIDUALNIH SAVJETOVANJA!!!

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Podatke o SZB potrebno je provjeriti prije svake kupnje i prije svake primjene zbog mogućih promjena.

SMR 10 – Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. godine.

Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača.

Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ redovno jednom godišnje u mjesecu travnju – IZVANREDNI TERMIN 23.06.2020., za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr).

Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica.

Na SZB ne primjenjuje se pravo slobodnog kretanja roba unutar EU. Za kupovinu SZB u zemljama članicama potrebno je zatražiti i imati odobreni zahtjev za paralelnu trgovinu.

U slučaju potrebe korištenja SZB koji nema registraciju na kulturi potrebno je prije korištenja imati zatraženu i odobrenu izvanrednu dozvolu.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

e-mail: karmen.karlic@mps.hr

(Savjetodavna služba)

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!