ZAŠTITA | Sve o bolestima i štetnicima u masliniku

Kada pomislimo da smo u našim maslinicima savladali jednu štetočinju, dogodine nas iznenadi druga, pa sljedeće godine treća. Nadamo se da smo se sada dosta toga nagledali i da smo naučili lekciju o čemu sve treba voditi računa. Isto tako, očito je da nikad ne znamo dovoljno i da na oprezu treba biti uvijek. Razdoblje pred nama razdoblje je intenzivnog rasta maslina, cvatnje maslina, ali i mogućnosti pojave mnogih štetnika i bolesti, ali i korova. Sve ih treba predvidjeti, pratiti i nadzirati kako nas (opet) ne bi iznenadili. Sve o proljetnim bolestima i štetnicima donosi nam dr.sc. Josip Ražov

Paunovo u kotlinama i na osjetljivim sortama

Ova bolest već je stari znanac u našim maslinicima. Sada se vide greške u sadnji nekih maslinika u smislu izbora lokacije i sorti, pa je tako vidljivo da su maslinici u kotlinama, gdje nema strujanja zraka, na tlima na koja su hladnija i vlažnija, osobito napadnuti paunovim okom i nikako da je se riješe. Ako su na takvim položajima sađene i osjetljivije sorte (Oblica, Levantinka, Drobnica, Ascolana tenera), problem je još veći.

Nema druge nego stabla dobro rezidbom prorijediti i prozračiti. Krošnju podignuti od tla da se omogući strujanje i u donjoj zoni koja je najviše napadnuta. Iza rezidbe veće rane premazati voćarskim voskom, a alat dezinficirati. Krošnje dobro oprskati sredstvima na bazi bakra, i prema potrebi kroz travanj i do cvatnje jednim od fungicida koji su u novije vrijeme registrirani za suzbijanje paunovog oka (na bazi tebukonazola + trifloksistrobina, krezoksim metila i difenkonazola).

Po potrebi će i kasnije trebati uključiti prskanja s obzirom na vremenske prilike, iako ako krajem proljeća i u ljeto nastupi nešto sušniji period s višim temperaturama, tada se bolest više ne bi trebala širiti.

Protiv raka dezinfekcijom i bakrom

Novija bakterijska bolest, koja se osobito širi za vlažnijeg i hladnijeg vremena i to na mjestu reza ili oštećenja. Prvenstveno je potrebno grane sa simptomima odrezati, po potrebi i iskrčiti cijela stabla, iznijeti iz maslinika i spaliti. Alat se obvezatno mora dezinficirati jačom otopinom bakrenog sredstva, benzojevom kiselinom ili alkoholom. Jedina sredstva koja su na raspolaganju a donekle djeluju na suzbijanje bakterijskih bolesti, odnosno bolje reći drže ih pod kontrolom, su bakrena sredstva.

Lovkama pratiti maslinova moljca

Maslinov moljac prati se postavljanjem tzv. delta lovki s feromonom u krošnju stabla. Lovke se postavljaju krajem travnja ili početkom svibnja, dakle prije nego nastupi cvatnja maslina kako bismo registrirali prvu – antofagnu generaciju. Kako maslinov moljac ima tri generacije (tu su još druga – karpofagna generacija koja napada plod i treća – filofagna generacija koja napada list), lovke se drže sve do berbe te se i feromonska ampula redovito mijenja jednom mjesečno. Svjedoci smo posljednjih godina da je nedovoljno dobro suzbijena prva generacija moljca znala prouzrokovati to da je velike štete nanijela druga generacija moljca u vidu opadanja plodova krajem kolovoza i početkom rujna.

Ulomak iz teksta objavljenog u 33. broju časopisa Maslinar.

Novi Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous
Next
Previous
Next