Zašto izabrati Grena peletirana gnojiva?

Početak godine je vrijeme kada razmišljamo kakva ćemo gnojiva koristiti za svoje usjeve u nadolazećoj sezoni. Svake godine ponuda je sve veća i uistinu teško je izabrati najbolje.

Na početku ćemo ponoviti onu opću istinu da kvaliteta uvijek ima cijenu. I ukoliko se trudite naći jeftino i kvalitetno, to su dvije riječi koje često ne nalazimo u istoj rečenici.

Nekoliko je mogućnosti što se tiče sirovina koje se koriste za organska gnojiva, nabrojat ćemo najvažnije. Gnojiva iz životinjskog izmeta dobivena su često fermentacijom, te zbog kasnije potencijalne fermentacije u tlu takva gnojiva ne smiju direktno na korijen i utječu na visok salinitet. Gnojiva iz industrijske kože najčešće možemo naći na našem tržištu. Kožu, da bi od nje dobili dušik, moramo podvrgnuti vrlo visokim temperaturama (do 900 °C). Zbog toga dobivamo organsku masu koja je karbonizirana, te ne sadrži nijedan kvalitetan organski sastojak jer se oni jednostavno unište. Uistinu ne nalazimo nijedan razlog zašto bi netko takvo gnojivo stavio u svoju zemlju. Gnojivo sa karboniziranom organskom masom ćete prepoznat po nedostatku aminokiselina i proteina koji su zapravo sastavni dio svih organskih komponenti, no nestanu pod utjecajem visoke temperature. Organska masa iz treseta donosi poboljšanje strukture tla no nema hranjivu vrijednost.

Otpad mesne industrije (koža, kosti i dlaka peradi, zečeva i riba) sirovina je Grena gnojiva. Ti se organski sastojci podvrgavaju prirodnom procesu kuhanja na vodenoj pari pri čemu zadržavaju svu svoju kvalitetu i snagu. Koliko samo hranjivih sastojaka sačuvamo dok za sebe kuhamo hranu na vodenoj pari.

Grena gnojiva kao dokaz prirodnog procesa dobivanja sadrže vrlo visok postotak aminokiselina, proteina, huminskih i fulvo kiselina te karboksilnih kiselina kao i ostalih komponenti koje su se zbog prirodnog procesa proizvodnje sačuvala, stoga Grena gnojiva ne samo da služe kao izvor nutrienata za biljke dopinose i poboljšanju strukture tla i obogaćuju tlo kvalitetnim sastojcima.

Grena se gnojiva NE OTAPAJU kao mineralna gnojiva već se postepeno razgrađuju pod utjecajem mikroorganizama tla te je u tome njihova kvaliteta.

U jesen primjenjujemo gnojiva sam manjim % dušika i većim % fosfora i kalija. Neka od najprodavanijih su Grena biotech 3.10.5, Grena biobase 3.8.8., Grena life 4.6.10.

Za proljetnu prihranu biramo Grena superferro sa visokim sadržajem sumpora i željeza, prvenstveno namijenjeno za alkalna tla, i Grena olivo super 9.1.1.  sa visokim postotkom aminokiselina koje su rezerva dušika pa ga postepeno otpuštaju.

Za više informacija kontaktirajte nas na www.bioinput.hr

Previous
Next
Previous
Next