Zašto, kako i kada orezivati masline?

kako-orezivati-masline

Dr. sc. Marin Krapac, stručni suradnik Maslinara, piše o različitim ulogama rezidbe, samom postupku te mjerama opreza koje treba poduzeti kako bi se izbjegle štete i ozljede

Rezidba je zahvat koji osim vještine onoga tko je provodi zahtijeva osnovna znanja o rastu i rodnosti masline. Maslina je bazitona biljna vrsta, što znači da je izraženiji rast u bazalnim, donjim, dijelovima biljke. O ovoj karakteristici potrebno je voditi računa prilikom rezidbe, jer su izboji koji se razvijaju iz bazalnih pupova dulji i jači od izbojaka koji izbijaju iz pupova u centralnom, dok se najkraće mladice razvijaju iz pupova u vršnom dijelu. Upravo bazitonija maslini omogućava dugovječnost, jer ju je moguće pomlađivati ili obnavljati cijela stabla iz panja ili guke.

Osim bazitonije koja je svojstvena maslini kao vrsti, na način i intenzitet rezidbe utječe sorta koja ima manju ili veću bujnost te formira određeni habitus (izgled) stabla. Drugačije je potrebno rezati i formirati krošnju primjerice sorte pendolino, koja ima viseći rast (pendula tip), u odnosu na sortu istarska bjelica, koja uspravno raste (erecta tip).

No vegetativni porast, rast izboja i lisne mase, osim o nasljednim osobinama sorte, ovisi i o uvjetima uzgoja, karakteristikama i stanju ishranjenosti tla te biljci dostupnoj vodi. Jača dušična gnojidba utječe na izraženiji rast izboja i listova, odnosno vegetativne mase, a stabla koja su navodnjavana imaju veći vegetativni porast od onih koja su rasla u sušnim uvjetima.

Uzgojni oblik
Više je razloga zbog kojih režemo maslinu te rezidba može imati fitosanitarnu, rodnu ili regeneracijsku ulogu. Osim ovih uloga, koje se koriste uglavnom na stablima u rodu i starijim stablima, rezidba nakon sadnje služi formiranju uzgojnog oblika.

Nakon sadnje prikratimo sadnicu na visinu gdje želimo da nam se razvija krošnja na način da ostavimo 3-4 najrazvijenije i u prostoru najbolje raspoređene grane, ukoliko je uzgojni oblik polikonična vaza. Ako ostavljamo tri grane poželjno je da kut između grana bude 120°, a ukoliko ostavljamo četiri grane kut bi trebao biti 90°, s tim da bi bilo idealno da grane sa zamišljenom provodnicom zatvaraju kut od 45°. Fitosanitarna uloga rezidbe služi uklanjanju suhih, oštećenih ili bolesnih izboja te se može provoditi tijekom cijele godine.

Ukoliko režemo stabla koja imaju rak masline, koji uzrokuje bakterija Pseudomonas savastanoii, potrebno je nakon rezidbe ovih stabala provesti dezinfekciju oruđa za rezidbu ili stabla zaražena rakom rezati na kraju te potom provesti dezinfekciju oruđa kako se alatom bakterija ne bi prenijela na zdrava stabla.

Osim direktne uloge, odnosno uklanjanja suhih, oštećenih ili bolesnih izboja, rezidba ima i indirektnu fitosanitarnu ulogu jer je uslijed prorjeđivanja krošnje omogućena bolja prozračnost koja pridonosi nižoj relativnoj vlažnosti zraka. Viša relativna vlažnost zraka u krošnji pogoduje razvoju gljivičnih oboljenja, poput paunovog oka (uzročnik gljivica Spilocaea oleagina) ili rastu i razmnožavanju štetnika, primjerice štitastih uši (Saisettia oleae).

Rezidba na rod
Rezidba na rod pokazuje znanje te iskustvo maslinara u rezidbi. Rezidbom na rod odstranjuje se izrođeni dio izboja, odnosno onaj na kojem je maslina u prethodnoj godini donijela rod, a u idućoj će malo ili nimalo roditi. Na taj način omogućeno je kontinuirano rađanje na rodnom dijelu izboja.

Kako prepoznati izrođene grane?
One se uslijed težine plodova uglavnom savijaju prema tlu i tako ih je najlakše raspoznati. Ove izrođene grane uklanjaju se do prve uspravne grančice na kojoj se nalaze cvjetni ili mješoviti pupovi iz kojih će se tijekom vegetacije razviti cvatovi i plodovi.

Rezidba na rod se može najbolje naučiti kontinuiranim orezivanjem stabala i promatranjem učinaka koje smo rezidbom postigli. Možda se ponekada tijekom rezidbe mogu načiniti i greške, ali upravo se na greškama može puno naučiti te je bolje maslinu rezati, pa makar i radili greške, nego li je uopće ne orezivati.

Još je antički pisac Lucius Moderatus Columella 50 godina prije Krista napisao: „Ako obrađuješ tlo ispod masline tada je moliš da ti rodi, ako uz to još i gnojiš, tada je zaklinješ da ti rodi, ali ako je režeš tada je prisiljavaš da ti rodi“. Regeneracija ili pomlađivanje je poseban način rezidbe gdje se piljenjem debla ili skeletnih grana omogućava vegetativni rast iz bazalnih pupova te se na taj način pomlađuje krošnja stabla. Ovaj zahvat provodi se zbog znatnog smanjenja rodnosti ili oštećenja debla uzrokovanog prisutnošću štetnika ili biljnih patogena (uzročnika bolesti).

Ukoliko je uzročnik bolesti u biljno tkivo ušao kroz korijenov sustav, poput gljivice Verticilium dahlie, koja uzrokuje začepljenje provodnih snopova i nemogućnost kolanja vode iz korijena u krošnju, onda regeneracija nije učinkovita mjera, jer je gljivica već napravila štetu u korijenovom sustavu.

Postupak rezidbe
Najprije je potrebno otpiliti ili odrezati deblje grane koje najčešće svojom pozicijom u krošnji ometaju ili usporavaju rast ostalih grana. Nakon rezidbe debljih grana potrebno je mjesta reza premazati voćarskim voskom da bi se spriječio gubitak vode iz biljke te prodor uzročnika bolesti u biljno tkivo. Prilikom rezidbe, kada je riječ o polikoničnoj vazi, uklanja se većina izboja koji rastu prema unutrašnjosti kako bi vaza zadržala svoj oblik. Uklanjanju se uspravni izboji koji se nazivaju vodopije jer troše znatnu količinu vode i hraniva te nisu rodni. Pojedina, jače razvijena i položajem interesantna, vodopija može se ostaviti ukoliko se nju želi iskoristiti za formiranje nove skeletne grane.

Prilikom rezidbe poželjno je sve zahvate obavljati s tla i stoga je u rezidbi viših stabala korisno upotrebljavati teleskopske nastavke jer svako penjanje na stablo može uzrokovati oštećenja stabla ili, što je još opasnije, ozljede radnika, koje ponekad znaju biti i fatalne. Ukoliko ne prijeti opasnost od niskih zimskih temperatura te smrzavanja izboja maslinu je moguće orezivati i prilikom berbe, no u krajevima gdje niske zimske temperature mogu uzrokovati oštećenja rezidbi se pristupa kada prođe opasnost od niskih temperatura.

Naime, nakon rezidbe počinje izraženije izbijanje mladica koje su zeljaste i puno osjetljivije na smrzavanje. No, nije preporučljivo rezati ni prekasno, odnosno prije cvatnje, jer svaka aktivnost u krošnji može uzrokovati oštećenja cvatnih pupova i smanjenu rodnost. Također nije preporučljivo rezati nakon kiše jer je kora stabla tada mekša te puno osjetljivija i svaki zahvat u krošnju može uzrokovati oštećenja kore. Osim toga nakon kiše kora je skliska, pa ukoliko se masline orezuje sa stabla, puno je veća opasnost od ozljeda i padova sa stabla.

Preuzeto iz 56. broja

Za više informacija o maslinama i maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous
Next
Previous
Next