Kada i kako treba obaviti rezidbu maslina

Dr. sc. Marin Krapac, stručni suradnik Maslinara, piše o različitim ulogama rezidbe, samom postupku te mjerama opreza koje treba poduzeti kako bi se izbjegle štete i ozljede

Rezidba je zahvat koji osim vještine onoga tko je provodi zahtijeva osnovna znanja o rastu i rodnosti masline. Maslina je bazitona biljna vrsta, što znači da je izraženiji rast u bazalnim, donjim, dijelovima biljke. O ovoj karakteristici potrebno je voditi računa prilikom rezidbe, jer su izboji koji se razvijaju iz bazalnih pupova dulji i jači od izbojaka koji izbijaju iz pupova u centralnom, dok se najkraće mladice razvijaju iz pupova u vršnom dijelu. Upravo bazitonija maslini omogućava dugovječnost, jer ju je moguće pomlađivati ili obnavljati cijela stabla iz panja ili guke.

Osim bazitonije koja je svojstvena maslini kao vrsti, na način i intenzitet rezidbe utječe sorta koja ima manju ili veću bujnost te formira određeni habitus (izgled) stabla. Drugačije je potrebno rezati i formirati krošnju primjerice sorte pendolino, koja ima viseći rast (pendula tip), u odnosu na sortu istarska bjelica, koja uspravno raste (erecta tip).

No vegetativni porast, rast izboja i lisne mase, osim o nasljednim osobinama sorte, ovisi i o uvjetima uzgoja, karakteristikama i stanju ishranjenosti tla te biljci dostupnoj vodi. Jača dušična gnojidba utječe na izraženiji rast izboja i listova, odnosno vegetativne mase, a stabla koja su navodnjavana imaju veći vegetativni porast od onih koja su rasla u sušnim uvjetima.

Uzgojni oblik
Više je razloga zbog kojih režemo maslinu te rezidba može imati fitosanitarnu, rodnu ili regeneracijsku ulogu. Osim ovih uloga, koje se koriste uglavnom na stablima u rodu i starijim stablima, rezidba nakon sadnje služi formiranju uzgojnog oblika.

Nakon sadnje prikratimo sadnicu na visinu gdje želimo da nam se razvija krošnja na način da ostavimo 3-4 najrazvijenije i u prostoru najbolje raspoređene grane, ukoliko je uzgojni oblik polikonična vaza. Ako ostavljamo tri grane poželjno je da kut između grana bude 120°, a ukoliko ostavljamo četiri grane kut bi trebao biti 90°, s tim da bi bilo idealno da grane sa zamišljenom provodnicom zatvaraju kut od 45°. Fitosanitarna uloga rezidbe služi uklanjanju suhih, oštećenih ili bolesnih izboja te se može provoditi tijekom cijele godine.

Ukoliko režemo stabla koja imaju rak masline, koji uzrokuje bakterija Pseudomonas savastanoii, potrebno je nakon rezidbe ovih stabala provesti dezinfekciju oruđa za rezidbu ili stabla zaražena rakom rezati na kraju te potom provesti dezinfekciju oruđa kako se alatom bakterija ne bi prenijela na zdrava stabla.

Osim direktne uloge, odnosno uklanjanja suhih, oštećenih ili bolesnih izboja, rezidba ima i indirektnu fitosanitarnu ulogu jer je uslijed prorjeđivanja krošnje omogućena bolja prozračnost koja pridonosi nižoj relativnoj vlažnosti zraka. Viša relativna vlažnost zraka u krošnji pogoduje razvoju gljivičnih oboljenja, poput paunovog oka (uzročnik gljivica Spilocaea oleagina) ili rastu i razmnožavanju štetnika, primjerice štitastih uši (Saisettia oleae).

Za više maslinarskih savjeta i novosti kupite Maslinarski paket

Previous slide
Next slide