ZDRAVA PREHRANA ZA DOBAR SAN

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Dr.sc. Tea Bilušić piše o kronobiologiji koja se bavi unutarnjim biološkim satom, koji je kod većine modernih ljudi uvelike poremećen

Čovjek je, poput ostalih živih bića, dio okoliša koji ga okružuje i koji ga samim time u velikoj mjeri i određuje. Esencijalni životni ritam čovjeka, koji podrazumijeva san, fizičku aktivnost i konzumaciju hrane koja mu daje neophodnu energiju uvjetovan je unutarnjim biološkim satom koji je usklađen s ostalim prirodnim ritmovima. Grana biologije koja se bavi ovom tematikom naziva se kronobiologija i predstavlja relativno novo znanstveno područje. Cilj kronobiologije jest rasvijetliti spoznaju o tome kako naš unutarnji biološki sat interferira s faktorima iz okoliša.

Izmjena dana i noći spada u najuočljivije manifestacije prirodnih ritmova. Biološki ritam za period od 24 sata naziva se cirkadijalni ritam i usklađen je sa izmjenom dana i noći. Taj dnevno / noćni ritam prisutan je i kod životinja i kod biljaka kod kojih se ponekad manifestira otvaranjem i zatvaranjem latica cvijeta ili spuštanjem i podizanjem listova biljke. Godine 2017. trojica znanstvenika (Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach, Michael W. Young) dobila su Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu zbog otkrića molekularnih mehanizama i regulacije cirkadijalnog ritma. Biološki sat regulira san, ponašanje, hormonski sustav, temperaturu tijela i metabolizam. Smatra se da je poremećaj ovog ritma uključen u patogenezu i nastanak mnogih bolesti.

Više u časopisu Maslinar broj 55

Previous
Next
Previous
Next