Fertigacija maslinika recikliranom vodom

Znanstvenici sa Sveučilišta Córdoba su postigli preciznu fertigaciju maslinika u Andaluziji upotrebom već korištene vode.

Fertigacija je proces koji podrazumijeva primjenu hranjivih tvari uz navodnjavanje. Zagovornici takve prakse navode dvije ključne prednosti: ušteda na troškovima gnojiva i davanje drugog života iskorištenoj vodi.

Neki od izazova s kojima se istraživački tim suočio u Andaluziji jest precizno određivanje potrebne količine hranjivih tvari i vode za masline. Naime, položaj masline i godišnje doba utječu na količinu vode koju maslina zahtijeva.

Olive Oil Time prenosi kako su znanstvenici tomu problemu pristupili analizirajući prostorno-vremenske varijacije dušika, esencijalne hranjive tvari u rastu maslina, u distribucijskoj mreži za navodnjavanje.

Kako bi se tako komplicirani proces olakšao poljoprivrednicima, znanstvenici su kreirali mobilnu aplikaciju Reutivar. Aplikacija farmere obavještava o količini potrebne vode i vremenu u kojem je treba koristiti.

Piše: K.K.

Za više informacija o maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous
Next
Previous
Next