Fleksibilnošću protiv krize u sektoru maslina

Europska komisija odobrila je u sektoru maslina i maslinovog ulja fleksibilnost, što znači da će korisnicima mjera u određenim uvjetima biti dozvoljena izmjena aktivnosti

Kako bi ublažila udarac koji je pandemija koronavirusa nanijela poljoprivrednom i prehrambrenom sektoru, Europska komisija u svibnju ove godine najavila je dodatne mjere, koje uključuju potpore za privatno skladištenje mesa i mliječnih prerađevina i ublaživanje pravila tržišne konkurencije za sektore mlijeka, krumpira i cvijeća.

Izmjena aktivnosti
Što se tiče sektora maslina i maslinovog ulja, Komisija je predložila fleksibilnost pri provedbi programa za potporu tržišta. Ova mjera trebala bi omogućiti prenamjenu sredstava za rješavanje kriznih situacija. Mjerom su obuhvaćeni i sektori vina, voća, povrća i pčelarstva. Nadalje, za sektor maslina i maslinovog ulja fleksibilnost znači da će korisnicima mjera u određenim uvjetima biti dozvoljena izmjena aktivnosti planiranih za drugu i treću godinu provedbe trogodišnjih programa, a neće imati utjecaja na rokove isplate od strane Europske unije.

Mladena Mimica Varnica
(Izvor: Europska komisija)

Skraćena verzija teksta objavljenog u 64. broju časopisa Maslinar

Za više informacija o maslinama i maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous
Next
Previous
Next