Važno je imati zdravstvene certifikate

Kolumnist Maslinara, Sinaj Bulimbašić piše o bitnosti posjedovanja zdravstvenih certifikata za proizvođače maslinovog ulja i trgovce. 

I nakon godina članstva u Evropskoj uniji, Hrvatska još uvijek nije uskladila nacionalnu regulativu nad proizvodnjom, kontrolom i prodajom hrane, pa tako i domaćeg maslinovog ulja, iako je to trebala napraviti do kraja 2019. godine.

Sustav kontrole
Kako Hrvatska nije ispoštovala rok da zakonskim propisima usuglasi i primijeni normative kontrole hrane, lako se može dogoditi da hrvatski proizvođači imaju poteškoća pri izvozu maslinovog ulja i drugih plodova od ploda masline u druge članice EU.

Sredinom prosinca 2019. godine, stupila je na snagu Regulativa EU-a broj 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, stoga Hrvatska neće uživati višu razinu sigurnosti i hrane.

Regulativa EU-a o sigurnosti i kontroli hrane uspostavlja učinkoviti sustav kontrole sigurnosti hrane, ali i strože kazne za prijestupnike. Evropska komisija, ovom odlukom, dobiva šire ovlasti da u slučaju kada jedna od članica ne može garantirati sigurnost hrane, zaustavi prodaju i transport, u ovom slučaju maslinovog ulja, u druge članice EU.
Primjenom ove regulative, članice EU-a preuzimaju na sebe obvezu da žurno i mnogo strožije nego što su to činile do sada, kažnjavaju nelegalno stečeni profit.

Isto tako, na snazi je trebala biti zakonska odredba o boljoj, efikasnijoj i efikasnijoj inspekcijskoj kontroli proizvodnje hrane, no zakazala je Vlada koja je trebala promijeniti niz zakona i Pravilnika.

Moguće sankcije

Ako Hrvatska što prije ne promijeni postojeće i donese nove zakonske akte i uskladi ih s evropskim pravilima, moguće su i sankcije od strane Odbora za sigurnost hrane i potrošača EU-a. Ako bi se, ovo usklađenje određenih zakona otegnulo, kazna može biti plaćanje dnevnih penala, nakon procesa na Evropskom sudu pravde, a to bi bila katastrofa za državu i domaće maslinarstvo.

No moglo bi doći čak i do zabrane izvoza hrvatskog maslinovog ulja i proizvoda od ploda masline u članice EU-a. Zajedničko evropsko tržište funkcionira na povjerenju u inspekcijske i druge državne službe, a što smo prihvatili preuzetim evropskim obvezana, prilikom pristupanja, ali ako se to povjerenje naruši, posljedice za hrvatske proizvođače hrane mogu biti katastrofalne.

I zato napominjem da je jako važno za sve maslinare i proizvođače/trgovce maslinovog ulja imati zdravstveno ispravne certifikate, izdane od strane Zavoda za javno zdravstvo, kojima štite sebe kao proizvođača, ali i potrošače.

Preuzeto iz 62.broja

Za više informacija o maslinama i maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous slide
Next slide