Hrvatski poljoprivrednici koriste upola manje pesticida od europskog prosjeka

Službeni pokazatelji Hrvatsku na razini EU svrstavaju u gornju polovicu ljestvice po odgovornosti u potrošnji pesticidašto ide u prilog sigurnosti hrvatskih građana i visoke kvalitete domaćih proizvoda. Naime, prema podacima službenog Statističkog ureda EU (EUROSTAT) iz 2019. godine o prodaji pesticida i korištenoj poljoprivrednoj površini, potrošnja pesticida u Republici Hrvatskoj je upola manja od  prosječne potrošnje u EU, dok je u razdoblju od 2008. do 2018. godine Hrvatska u usporedbi s drugim državama članicama Europske unije zabilježila najveće smanjenje korištenja mineralnih gnojiva u poljoprivredi – veće od 42 posto. Usklađeni pokazatelj rizika pokazuje pad od 38% od 2011. do 2019. u prodaji pesticida u RH u usporedbi s padom od 20% na razini EU-a te značajan porast prodaje aktivnih tvari niskog rizika, a istovremeno su povećane površine pod ekološkom proizvodnjom.

Osim navedenog, kada je riječ o dobrim praksama u poljoprivredi, Hrvatska je među državama članicama EU koja ima najveći udio poljoprivrednih površina u NATURA 2000 područjima, pri čemu je udio poljoprivrednih površina u NATURA zaštićenim područjima u Hrvatskoj 25,7 %, odnosno dvostruko viši od europskog prosjeka. NATURA 2000 predstavlja mrežu zaštićenih područja staništa rijetkih i ugroženih vrsta te nekih rijetkih vrsta prirodnih staništa zaštićenih u okviru zakonodavstva EU-a, što znači da se u tim područjima provode istovremeno gospodarski i okolišno održive aktivnosti.

Ministarstvo poljoprivrede

Previous slide
Next slide