I različita tla mogu utjecati na ulje – evo kako!

Znanstvenici Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu istražuju utjecaj svojstava tla i načina gospodarenja maslinikom u hrvatskim okolišnim uvjetima na sastav maslinova ulja od oblice.

Potrošnja maslinova ulja u stalnom je porastu i svjetska proizvodnja maslinova ulja se gotovo udvostručila u posljednjih dvadeset godina. Slično tome, u Hrvatskoj su se u posljednja dva desetljeća površine pod maslinom kontinuirano povećavale, a prosječni godišnji urod ploda masline je od 16.000 tona s početka devedesetih, narastao do 39.000 tona u posljednjih nekoliko godina.

S obzirom na sve veću potražnju potrošača za visokokvalitetnim uljem s jasnim regionalnim identitetom, proizvođači su počeli naglašavati podrijetlo svojih ulja, obično kroz oznaku izvornosti. Istovremeno, maslinovo ulje se smatra jednim od najčešće pogrešno označavanih proizvoda u Europi. K tome postoji i veliki problem miješanja maslinovih ulja različitih kategorija i patvorenja ulja različitog podrijetla. Tako je pitanje utvrđivanja podrijetla maslinovog ulja postalo pitanje od velikog znanstvenog interesa i gospodarskog značaja u glavnim maslinarskim zemljama Europe.

U RH imamo pet maslinovih ulja sa zaštićenom oznakom izvornosti: Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje, Krčko maslinovo ulje, Šoltansko maslinovo ulje, Korčulansko maslinovo ulje te Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres. Još jedna regija je nedavno pokrenula postupak dobivanja oznake izvornosti (otok Brač) te je u postupku dokazivanja već dobivene oznake već godinama i Dalmatinsko maslinovo ulje.

Zbog svega navedenog znanstvenici Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu su razradili ideju znanstvenog istraživanja koje bi povezalo utjecaj svojstava tla i načina gospodarenja maslinikom u hrvatskim okolišnim uvjetima na sastav maslinova ulja u smislu prijenosa određenih elemenata iz tla u biljku, plod i ulje kao konačni proizvod. Ova ideja je rezultirala projektom koji je odobren programom: Znanstvena suradnja od strane Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (Unity through Knowledge Fund – UKF) krajem 2015. god. (UKF GRANT: 1B, Ugovor br. 23/15).

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

Previous slide
Next slide