Kako zaštititi masline od niskih temperatura? 2.dio

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
stabla-masline

Nastavak prvog dijela

Pucanje tkiva

Kao posljedica djelovanja niskih temperatura može doći do oštećenja pupova. Smrznuta mjesta lako je prepoznati po nekrotizaciji tkiva i otpadanju lišća, a ukoliko je krošnja jače zahvaćena ponekad se javlja potpuna defolijacija. Može doći do oštećenja jednogodišnjih, dvogodišnjih i višegodišnjih grančica. Najčešće je to uzdužno pucanje tkiva kore i drva. Kod oštećenja osnovnih grana može biti zahvaćena čitava grana, ali i samo jedan njezin dio. Najveće štete manifestiraju se, naravno, u obliku pucanja skeletnih grana i debla. Snijeg, pogotovo mokri, i led zbog svoje težine uzrokuju pucanje grana. Slomljene grane treba odstraniti, a mjesto loma dobro zagladiti nožem i, naravno, premazati voćarskim voskom. Rez, naravno, treba zahvatiti u zdravo tkivo jer ćemo jedino na taj način omogućiti brži oporavak krošnje.

Obnova maslinika ovisi o jačini šteta. Ukoliko je šteta manja, onda će biti dovoljno odstraniti suhe i oštećene grančice. Međutim, ako je šteta velika, trebat će prionuti nekoj od metoda obnove cijelog stabla (obnova iz panja ili obnova iz guke). Prilikom obnove iz panja važan preduvjet je da je panj dobro razvijen i neoštećen. Štete nije moguće procijeniti odmah nakon nastupanja razdoblja smrzavanja. Stoga će za konačnu procjenu ipak trebati pričekati ožujak ili travanj kad maslina započne s aktivnom vegetacijom.

Nakon završenog razdoblja niskih temperatura masline treba tretirati bakrenim preparatima da bismo zaštitili oštećena mjesta i tako spriječili moguće infekcije. Osim bakra, trebalo bi obaviti i gnojidbu u svrhu poticanja rasta i obnove lisne mase.

Tretiranje pripravcima

Maslini svakako treba pomoći prilikom oporavka i to korištenjem biostimulatora ili ojačivača biljaka. Na našem tržištu postoje neki pripravci dobiveni od smeđih morskih algi. Sredstvo u svom sastavu sadrži aminokiseline, ugljikohidrate, vitamine, mikroelemente i prekursore biljnih hormona. Između ostalog, sredstvo potiče stvaranje biljnih hormona same masline pa zbog toga oštećena mjesta puno brže zacjeljuju. Neki od preparata zbog visokog sadržaja aminokiselina i peptida potiču stvaranje obrambenih staničnih mehanizama. Osim toga postoje i neki imunostimulatori na bazi korisnih mikroorganizama koji imaju velik utjecaj na regeneraciju biljnog tkiva pa tako povećavaju i otpornost na djelovanje niskih temperatura.

Ove preparate je najbolje primijeniti neposredno nakon događaja koji kod biljke uzrokuje stres ali i prije pojave stresnih razdoblja, npr. prije nastanka niskih zimskih temperatura. Obično se koriste u koncentraciji od 0,25 do 0,3% ovisno o preporukama proizvođača. Sredstva se mogu koristiti samostalno ali i u kombinaciji sa brojnim pripravcima za zaštitu bilja i najčešće su dozvoljena u ekološkoj proizvodnji.

Mogu se koristiti i tzv. natural plant antifreeze proizvodi na bazi bakterija Thiobacilus spp. i Acidobacillus spp. koji kod biljaka potiču sintezu tzv. antifrost bjelančevina i aminokiselina, što povećava otpornost biljaka na hladnoću te smanjuje štete nastale od mraza. Sredstvo se aplicira tretiranjem lisne površine. Preparat kod biljke snižava točku smrzavanja, što povećava otpornost na ozljede od hladnoće.

Treba naglasiti da je ove preparate najbolje upotrijebiti preventivno, te da najbolje rezultate pokazuju na zdravim biljkama. Ukoliko je već došlo do oštećenja, ovi pripravci neće moći sanirati eventualno nastale ozljede. U svakom slučaju preporuka je ove pripravke primijeniti barem nekoliko dana prije nastupanja hladnog vremena jer se time njihova učinkovitost povećava.

 

Iz 56.broja časopisa Maslinar

Za više informacija i novosti o maslinama i maslinarstvu  se pretplatite na časopis Maslinar.

Previous
Next
Previous
Next

Maslinar u vašem
inboxu!

Primajte novosti i zanimljivosti iz svijeta maslinarstva jednom tjedno!