Kalendar radova u ožujku

Sadnja

Više nemamo što čekati, sada je krajnje vrijeme za posaditi masline posebno na otocima i u priobalju. No ako to još niste učinili, a želite, evo još nekoliko savjeta, pa ako ne za ovu godinu, a ono za dogodine.

Položaj je jako važan čimbenik uspješnog uzgoja maslina, a najpovoljniji su položaji na blago nagnutim padinama do 15 posto nagiba okrenutim prema moru, ali koji nisu izloženi udarima olujnog vjetra. Položaji u dolinama – docima nisu povoljni zbog veće relativne vlage zraka, magle, posolice i drugog.

Na izabranim blago nagnutim padinama najvažnije je izgraditi potporne zidove, suhozide, podzide i gomile, a koji će nam olakšati rad u masliniku, a i ono malo zemlje neće nam «bježati» iz maslinika.

Gnojidba

Na žalost, prošle su godine naglo i puno poskupjela mineralna gnojiva, zato se potrudite da nađete najjeftinija, jer ćete ih uskoro trebati. Sada je pogodno za dodavanje Uree, ako nije dodana u veljači. Na višim temperaturama brzo se razgrađuje i hlapi u obliku amonijaka, zato se unosi 1-2 centimetra u tlo. Ako je tlo izrazito skeletno, Urea se razbacuje pred kišu. Isto tako ako ste se odlučili pognojiti KAN-om u dva navrata, onda je sada vrijeme da dodate drugu količinu KAN-a.

Na karbonatnim tlima često se javlja željezna kloroza, pa je u tom slučaju preporučljivo folijarno prskanje otopinom željeza, dok na crvenoj zemlji često nedostaje kalcija koji treba dodati također preko lista ili dodavanjem kreča u tlo, u svakom slučaju prije cvatnje.

Rezidba

Vjerojatno ste već počeli s rezidbom, posebno oni koji imaju mnogo stabala, naravno da treba nastaviti i iskoristiti svaki lijepi dan za rezidbu. Mnogi su skloni tvrdnji da su ovaj mjesec i tri njegove bure idealno vrijeme za pomlađivanje iz debla ili rezidbu osnovnih grana, u svakom slučaju već je prošla opasnost od leda na priobalju. Kada krećemo u pomlađivanje, isto kao i kod navrtanja uvijek izaberemo suho vrijeme, a naši stari bi rekli i mlad mjesec.

Preporučujem pomlađivanje iz debla i grana na svim stablima koji imaju zdravo deblo, ali je u krošnji došlo do poremećaja. Visinu ili mjesto reza određuje obično vijenac guka na deblu, koje se prepili iznad vijenca guke, ali nipošto ne na visini manjoj od 70 centimetara od tla, jer bi izdanci iz guke ili panja prevladali one iz debla.

Iz novog broja časopisa Maslinar

Kupite časopis

Previous
Next
Previous
Next