Kalendar radova u srpnju

NAVODNJAVANJE

Plodno tlo u našim maslinicima obiluje mnogim organizmima, koji su zaduženi za njegovu strukturu, ili bolje rečeno za stalnu rahlost tla i sprječavanje isušivanja. U živom tlu nalazimo 40 posto bakterija koje omogućuju razgradnju organske tvari i isto toliko alga i gljivica koje proizvode potreban šećer i razgrađuju biljni materijal.

Deset posto su sitne životinjice, kao što su bavke, stonoge, mravi, puževi, grinje, pauci i drugi insekti, koji također razgrađuju organske tvari i luče kalcij.
Tijekom srpnja maslina ima veću potrebu za vladom, jer u ovo vrijeme maslina okoštava, te bi je trebalo zalijevati, ako nemamo sistem za navodnjavanje, posebno mlade i tek posađene sadnice. Preporuča se mlade masline zaliti tri puta sa po 20 litara, petogodišnja stabla dva puta sa po 50 litara, a masline stare dvadeset i više
godina dva puta po 200 litara vode.

ZAŠTITA

Već početkom mjeseca počinje praćenje maslinove muhe (žutim pločama ili feremonima); vrijeme pojave ovog štetnika može se razlikovati i više od dvadeset dana iz godine u godinu, a može i izostati. Prva generacija maslinove muhe napada prvi put početkom mjeseca, odnosno kada plod masline dostigne veličinu graška, a vremenski su uvjeti povoljni za njeno djelovanje. Ženka nakon parenja probije pokožicu ploda i pravi rupicu u koju polaže jedno oplođeno jaje, ali se na jednom plodu može naći i više položenih jaja. Jaje se u plodu razvija oko četiri dana i iz jaja izađe ličinka koja se hrani mesom ploda masline. Razvoj ličinke traje desetak dana, nakon čega muha napušta plod masline.

Poznata je osjetljivost muhe prema žutoj boji, te je na osnovi toga napravljena žuta muholovka, koja je premazana posebnim ljepilom na koju se lijepi maslinova muha. Ako nije provedena zaštita od prve generacije maslinovog moljca, sada je vrijeme za suzbijanje napada druge generacije moljca (ličinke buše plod sve do sjemenke, a plodovi opadaju tijekom kolovoza). Za zaštitu od ovog štetnika potrebno je provesti prskanje u doba leta moljca, a koriste se razni preparati od kojih su najučinkovitiji biotehnički insekticidi. Oni ometaju razvoj ličinki moljca, a nemaju štetno djelovanje na korisne insekte.

PRIHRANA
Početkom srpnja u plodu masline okoštava sjemenka, te biljka ima pojačane potrebe priliva hranjiva u sjemenku. To je ujedno vrijeme laganog opadanja rasta mase ploda u korist sjemenke i ako prevladaju nepovoljni klimatski uvjeti dolazi do opadanja plodova. Kako plod masline ima mogućnost stvaranja organske tvari iz anorganskih koje pritječu iz lista ili preko pokožice ploda prskanjem tekućim mineralnim gnojivima, on se može pravilno razvijati ako ima hraniva u kontinuiranom prilivu. Najjednostavniju prihranu ureom, bez dodataka mineralnih pojačivača, radimo tako da na svakih 100 litara vode dodamo tri kilograma rastopljene uree i prskamo svakih 15 dana. Prskanje je najbolje obaviti u jutarnjim satima.

NARUČITE

Previous slide
Next slide