KARATE TRAP® B nova lovka Syngente za suzbijanje maslinove muhe

KARATE TRAP® B je nova lovka koja pruža učinkovitu i dugotrajnu zaštitu od maslinove muhe, najvažnijeg štetnika maslina u svim zemljama gdje se maslina uzgaja. KARATE TRAP® B je vrlo jednostavno rješenje koje ima za cilj smanjiti primjenu insekticida, bez gubitka učinkovitosti kako u integriranom sustavu zaštite masline tako i u ekološkom uzgoju.
Maslinova muha (Bactrocera oleae Gmelin) gotovo svake godine uzrokuje štete na osjetljivim sortama koje se u prosjeku kreću između 10 i 30% u vidu smanjenja prinosa, a u pojedinim godinama štete mogu biti i puno veće.

Osim smanjenja prinosa, maslinova muha štete uzrokuje i u vidu smanjene kvalitete ulja. Naime, ličinka muhe izgriza meso ploda i na taj način izravno smanjuje masu ploda, a time i količinu ulja, hodnike puni izmetom što onečišćuje ulje, a plod oksidira. Oksidacijom nastaju nepoželjne promjene u plodu i ulju jer se povećavaju vrijednosti slobodnih masnih kiselina i peroksidnog broja, a smanjuju se vrijednosti antioksidansa i polifenola. Osim lošijih kemijskih karakteristika, ulje je i lošijih organoleptičkih osobina.

KARATE TRAP® B je tehnika bazirana na metodi masovnog ulova maslinine muhe (sistem „privuci i ubij“). Ova lovka je dosta unaprjeđena u odnosu na standardne koja se danas nalaze na našem tržištu. Osim što privlači svojom bojom i hranidbenim atraktantom, unutra je insekticid koji nije podložan utjecaju kiše, tako da je aktivna 120-160 dana. Nakon što muha uđe u zamku, ona je izložena insekticidu na bazi lambda cihalotrina kojim je premazan poklopac lovke s unutarnje strane. Ako u bilo kojem slučaju muha pokaže visoku otpornost na insekticid, uginut će unutar zamke zbog gladovanja, jer ima malu mogućnost izlaska vani.

Preporuke za postavljanje lovki KARATE TRAP® B

Maslinova muha je u masliniku prisutna cijele godine i to u većoj mjeri već u ožujku i travnju, mada tada ne uzrokuje štetu. Iako se ovo još ne koristi praktički, maslinovu bi muhu bilo dobro loviti već u tom razdoblju. Zato KARATE TRAP® B lovku treba postaviti već u ožujku- travnju, a preporuka je 90-120 dana prije berbe. Lovke mogu ostati u nasadu i nakon berbe do kraja godine. Lovka ima uravnoteženo i postupno oslobađanje atraktanta, a insekticid ima dugo rezidualno djelovanje tako da je praktično aktivna čitavu sezonu.
KARATE TRAP® B lovke postavljamo na jugoistočnoj strani krošnje (1,5-2,0 m iznad površine tla), na grani debljine 2-3 cm, malo uvučena u krošnju da se izbjegne direktna izloženost sunčevom svjetlošću.

POVRŠINA MASLINIKA BROJ LOVKI KARATE TRAP ® B
2 – 10 ha 35 – 50 kom/ha
10 – 200 ha 20 – 35 kom/ha
> 200 ha 10 – 20 kom/ha

Primjena lovki KARATE TRAP B potpuno se uklapa u sufinanciranje kroz mjeru 10.1.12. (Korištenje feromonskih,
vizualnih i hranidbenih klopki), kroz koju maslinari mogu ostvariti poticaj od 293 €/ha što nadilazi troškove kupnje i
postavljanja lovke.

Iz novog broja časopisa Maslinar

Kupite časopis

Previous slide
Next slide