LAG-ovima još sredstava za lokalni ruralni razvoj

Nakon provedenih javnih konzultacija s odabranim LAG-ovima, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Odluku o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima u Podmjeri 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.). Predviđena je dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 33,2 milijuna kuna.

Kako bi ostvarili naknadu, LAG-ovi koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti moraju predati Zahtjev za promjenu u roku od 30 dana od objave spomenute Odluke na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Više informacija potražite na ovoj poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/lag-ovima-dodatnih-33-2-milijuna-kuna-za-provedbu-lokalnih-razvojnih-strategija/4034

Kvarnerski otoci sazvat će skupštinu

„Sukladno proceduri koju je potrebno provesti 23.06.2020. sazvati ćemo skupštinu LAG-a kako bi donijeli Odluku nadležnog tijela LAG-a o potrebi za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG natječaja. Na samoj skupštini će se odlučiti za što će biti utrošena dodatna sredstva.“

Maja Kirinčić, mag.oec., voditeljica LAG-a Kvarnerski otoci

More 249 među odabranim LAG-ovima

„Drago nam je da smo među 23 odabrana LAG-a koja imaju mogućnost dobiti još sredstava za provedbu LAG natječaja. U okviru dosadašnjih sredstava u iznosu od 4,9 mil. kuna LAG More 249 odobrio je projekte u vrijednosti od 3,2 mil kuna ili 65% odobrenih sredstava. Ovim sredstvima smo se nadali jer je na našem području interes uglavnom za mjeru 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja  (za mala poljoprivredna gospodarstva gdje je iznos bespovratnih sredstava 15.000 EUR-a). Kroz sljedećih 10-ak dana ćemo ispitati potencijalne korisnike na našem području i vidjeti da li će cijeli iznos ići na tu mjeru a dio eventualno na povećanje neke od postojećih mjera iz naše Lokalne razvojne strategije.“

Meri Krnić, voditeljica LAG-a More 249

LAG Škoji odbijen zbog malog broja stanovnika

„Iako se možemo pohvaliti iznimno uspješnim pokazateljima u provedbi Lokalne razvojne strategije i kao mali LAG se suočavamo sa specifičnim izazovom djelovanja na prometno nepovezanom području 3 otoka zahvaćena izrazitim problemom depopulacije, Odlukom određenim kriterijima bodovanja nažalost nismo zadovoljili prag prolaznosti. Konkretno od njega nas dijeli 1 bod. Unatoč činjenici da se u provedbi LRS možemo pohvaliti s 91% raspisane alokacije za podmjeru 19.2, 3 raspisana natječaja, 19 potvrđenih projekata od strane APPRRR-a, nismo zadovoljili na kriterijima koji su propisani Prilogom 1 Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG-ovima. Konkretno, kao LAG s malim brojem stanovnika ostvarili smo samo 1 bod (od 5 mogućih) na Kriteriju 1 (Veličina LAG-a) budući da kao LAG brojimo tek preko 16.000 stanovnika. Izgubili smo i 7 bodova na Kriteriju 3 koji prati stopu pogreške budući da je u obzir uzeta Odluka o odbijanju projekta od strane APPRRR-a na koju smo uputili prigovor koji je i usvojen te je predmet vraćen na postupanje u Agenciju. Izuzev te sporne Odluke, sve pozitivne odluke o projektima zaprimljenim na našim natječajima potvrđene su i od strane APPRRR-a. Ipak, predmetna Odluka o odbijanju koštala nas je 7 bodova. Iako smo Ministarstvu uputili prijedlog kriterija koji su nam se činili kao nešto pravedniji kada govorimo o nagrađivanju uspješnosti provedbe LRS, ipak su spomenutom Odlukom propisani kriteriji koji kao uspješnost LAG-a uzimaju u obzir i broj stanovnika LAG-a čemu mi kao mali LAG nismo bili u mogućnosti konkurirati. Dobivena sredstva namjeravali smo rasporediti poljoprivrednim gospodarstvima koja su već podnijela prijave na natječaj LAG-a Škoji za provedbu tipa operacije „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ budući da je velik interes za konkretnu potporu. 13 poljoprivrednih gospodarstava dobit će tako obavijest o odbacivanju prijave zbog nedovoljno raspoloživih sredstava umjesto odluka o odabiru projekta.“

Stručna služba LAG-a Škoji

Previous
Next
Previous
Next