Novo sredstvo za zaštitu od paunovog oka

DECIBEL MAX® je potpuno novi fungicid u programu zaštite masline od paunovog oka u Hrvatskoj

Toplo vrijeme sa obilnim oborinama u jesenskom i zimskom periodu glavni je razlog povećane zaraze gljivičnom bolesti paunovog oka u maslinicima Dalmacije, Primorja i Istre. Povoljni uvjeti za razvoj ove bolesti, koja zadnjih desetak godina čini najveće štete u našim maslinicima i smanjuje prinos i rodni potencijal stabala, znaju trajati veći dio godine, na lokacijama koje bilježe najveće štete od paunovog oka.

Novi fungicid

DECIBEL MAX® je potpuno novi fungicid u programu zaštite masline od paunovog oka u Hrvatskoj. Inovativna kombinacija dvije djelatne tvari u pripravku DECIBEL MAX, posebno je prilagođena za zaštitu masline od paunovog oka. Kresoksim-metil ometa klijanje spora i razvoj micelija dok difenokonazol djeluje unutar biljke djelujući dubinski protiv uzročnika bolesti. DECIBEL MAX® je najbolje rješenje za suzbijanje paunovog oka na područjima gdje se pojavila otpornost na tradicionalne fungicide koji su do sada korišteni u zaštiti. Prednosti korištenja novog pripravka DECIBEL MAX su višestruke. Ova je kombinacija dvije djelatne tvari po prvi put registrirana u maslinarstvu u Hrvatskoj. DECIBEL MAX izuzetno je otporan na ispiranje kišom i ima dugo sistemično djelovanje. Kombinacija dviju djelatnih tvari osigurava preventivno i kurativno djelovanje na paunovo oko. DECIBEL MAX ne ostavlja nikakvih ostataka u ulju.

Nova linija

Osim novosti u fungicidnom programu suzbijanja paunovog oka, već smo predstavili novu liniju specijalnih gnojiva, koja će maslinari prepoznati po nazivu TORA. Proizvodi programa TORA posebno su formulirani da u maslinicima djeluju protiv stresa nastalog zbog suše, mraza ili sličnih nepogoda, ali i da osiguraju siguran i stalan prinos, manje štete od bolesti – posebice paunovog oka. TORA BLUE je novo specijalno gnojivo koje je prilagođeno primjeni u maslinicima, posebno na položajima u Dalmaciji i Istri gdje je izražena pojava paunovog oka. TORA BLUE ima izraženo djelovanje protiv paunovog oka, dok istovremeno osigurava lako dostupna hranjiva, prvenstveno fosfor i kalij. TORA BLUE donosi maslinarima mogućnost prihrane fosforom i kalijem kroz cijelu sezonu, bez obzira na osnovnu gnojidbu NPK gnojivima. Pozitivna strana ove folijarne prihrane je i prihvatljiva cijena TORA BLUE specijalnog gnojiva. TORA BLUE aktivira obrambeni sustav biljaka (SAR systemic acquired resistance). Biljke tretirane TORA BLUE proizvodom pokazuju visoku otpornost prema patogenim organizmima te gljivičnim i bakterijskim bolestima. Sinergija kompleksnog bakra i slobodnih fosfitnih iona, kao i kalija, idealno je rješenje za folijarne tretmane maslina u vrijeme intenzivnog rasta i u uvjetima infekcija.

dipl.ing.agr. Igor Gomezelj MBA

Previous slide
Next slide