Novosti u izdavanju propusnica

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Iz Savjetodavne službe obavještavaju poljoprivrednike o novostima u izdavanju propusnica:

OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede.

Za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva uvedena je mogućnost podnošenja Zahtjeva i za jednog člana kućanstva koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj. Dakle, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva mogu podnijeti Zahtjev za nositelja i maksimalno jednog člana kućanstva.

Mogućnost podnošenja Zahtjeva za izdavanjem Propusnice za sezonske radnike na poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjev podnosi nositelj OPG-a na kojem rade sezonski radnici. Nositelj OPG-a podnosi Zahtjev za svakog sezonskog radnika pojedinačno. Propusnica za sezonske radnike na OPG-u može se izdati isključivo za potrebe provedbe poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u.

Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži Propusnica, relacija za koju je Propusnica nužno potrebna i razdoblje za koje se traži. Propusnica se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od 14 dana.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Propusnica za OPG, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.

Fizičke osobe koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne zaštite. Ovo se odnosi na fizičke osobe koje se bave nekom od poljoprivrednih aktivnosti, a nisu evidentirane niti u jednoj od navedenih evidencija/registara:

  • Upisnik poljoprivrednika (MIBPG),
  • Evidencija posjednika domaćih životinja (IKG) i/ili
  • Evidencija pčelara i pčelinjaka (evidencija Hrvatskog pčelarskog saveza).

Poljoprivrednici se mogu za izdavanje Propusnica obratiti službenicima Ministarstva poljoprivrede po županijama, kontakte možete pronaći na sljedećem linku.

Previous
Next
Previous
Next