PREPORUKA/Štetnici i bolesti na koje u ovom razdoblju valja obratiti pažnju

Iz Savjetodavne službe upućuju maslinare na pregled nasada vizualnim pregledima i metodom otresanja.

Prilikom pregleda nasada obratiti pozornost:

ŠTETNI ORGANIZAM PREPORUKA/POCJENA STANJA
paunovo oko

(Spilocaea oleagina)

u narednom razdoblju voditi računa o zaštiti novog porasta; u nasadima sa tek obavljenom rezidbom prednost dati pripravcima na osnovi bakarnog oksiklorida ili bakarnog oksida; u nasadima sa porastom sa više od 3 nova lista i ranije obavljenim tretiranjima na osnovi bakra preporučamo pripravke na osnovi aktivne tvari dodina ili krezoksim-metila ili kombiniranim pripravkom na osnovi aktivnih tvari trifloksistrobina+ tebukonazola ili kombiniranim pripravcima površinsko, kontaktnog djelovanja na osnovi aktivnih tvari mankozeba+bakarni oksiklorid odmah po završetku oborina (pregled pripravaka u tablici niže).
olovna bolest

(Pseudocercospora cladosporioides)

na osjetljivijim sortama bilježimo tipične simptome zaraze na starom listu; u narednom razdoblju voditi računa o zaštiti novog porasta
maslinin resičar

(Liothrips oleae)

obaviti pregled vrhova izboja i/ili metoda otresanja na prisutnost štetnika; kritični broj 10% napadnutih izboja utvrđeno vizualnim pregledom /ili 5 jedinki na 1 m² otresanjem; preporučamo daljnje  praćenje štetnika vizualnim lovkama
pipe

(Otiorrhynchus spp)

vizualni pregled listova i izboja uz metodu otresanja; kod ustanovljene prisutnosti preporučamo postavljanje lovnih pojaseva;
maslinin moljac

(Prays oleae)

štetnika bilježimo u fazi gusjenice, kukuljice i imaga filofagne generacije; preporučamo nastavak praćenja feromonskim lovkama; na pojedinim lokalitetima bilježimo već značajnije ulove imaga (Mali Lošinj, Cres, Krk); rokove suzbijanja signalizirati ćemo u narednim obavijestima
 potkornjaci

(Phloeotribus spp.)

prisutnost se utvrđuje vizualnim pregledima na mjestima račvanja grančica i metodom otresanja; I DALJE UPOZORAVAMO NA ZNAČAJNU POPULACIJU ŠTETNIKA NA PODRUČJU CRESA; PREPORUČAMO IZNOŠENJE IZ NASADA I UNIŠTAVANJE LOVNIH GRANA; radi smanjenja brojnosti preporučamo redovno obavljanje agrotehničkih mjera u cilju održavanja stabala u dobroj kondiciji; POSTAVLJANJE SVJEŽE ODREZANIH LOVNIH GRANA I LOVNIH SVEŽNJEVA, alkoholnih i vizualnih lovki

 

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.

Previous
Next
Previous
Next