Protiv maslinine muhe i moljca ekološki prihvatljivim insekticidima

SUCCESS BAIT i DELEGATE WG – uništavaju maslininu muhu i moljca, bez negativnog utjecaja na okoliš i ostataka štetnih tvari u ulju

Ekološki pripravak SUCCESS BAIT zamijenio je stare, opasne pripravke za suzbijanje maslinine muhe u hrvatskim maslinicima. Ovaj pripravak ima dozvolu u ekološkoj proizvodnji, ali ga sve više koriste maslinari koji nemaju ekološki certifikat.

SUCCESS BAIT koristi inovativnu tehniku, koja se sastoji u tome da poprskani dio krošnje masline preuzme funkciju “trapule”, odnosno zamke na koju maslinina muha dolazi privučena mirisom. SUCCESS BAIT zbog svog prirodnog porijekla nema štetan učinak na čovjeka, ptice, pčele i korisne insekte.

Za prskanje maslinika od 150 stabala potrebno je potrošiti 1litru pripravka SUCCESS BAIT. 1 litra SUCCESS BAITa otopi se u 30 litara vode, dakle podijeli se na dvije leđne prskalice.

Prska se samo dio stabala u masliniku, izmjenjujući tretirane i netretirane redove ili pojedine biljke i prskajući samo dio krošnje ili jednu granu. Kod manjih maslinika mogu se tretirati samo vanjski rubovi maslinika, kako bi se napravio svojevrstan „obruč“. U jednoj sezoni moguće je obaviti i 5 tretmana, ovisno o broju generacija maslinine muhe i intenzitetu napada.

Najveća novost u zaštiti masline ove godine je DELEGATE WG, ekološki prihvatljiv insekticid koji je prema istraživanjima u praksi, na području Dalmacije pokazao izvrsno djelovanje na maslinina moljca, ali i na maslininu muhu. Na maslini se primjenjuje izuzetno niska doza od oko 3-5 grama DELEGATE-a na 10 litara vode kod primjene motornim prskalicama.

Pripravci ove vrste idealni su za programe integrirane zaštite, sigurni su za ribe, ptice, biljke, korisne insekte, te za rukovatelje i okoliš. DELEGATE predstavlja veliki napredak u odnosu na insekticide koji su se do sada koristili, a koji su zbog loših toksikoloških svojstava povučeni sa tržišta (FASTAC, CHROMGOR, ROGOR itd…)

Za suzbijanje druge generacije maslinog moljca, koja napada plod koristimo DELEGATE WG koji se može miješati sa svim fungicidima protiv paunovog oka i svim folijarnim gnojivima, a karenca mu je 21 dan.

Koristi se doza od 100 do 150 grama na 200 stabala maslina u rodu ili oko 30 grama na 100 litara vode. U prodaji je praktično maslinarsko pakiranje od 30 grama, a za velike maslinare u ponudi je i pakiranje od 500 grama.

Igor Gomezelj, MBA dipl.ing.agr.

 

Iz 70. broja časopisa Maslinar.

Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous
Next
Previous
Next