Riječ stručnjaka | Evo zašto je podbacila i ova sezona

Stručni suradnik Maslinara dr.sc. Kristijan Franin iznosi nekoliko glavnih razloga zbog kojih je i ova maslinarska godina bila uglavnom loša
Berba je dobrim dijelom završila iako još poneki maslinari u gotovo ljetnim vremenskim uvjetima završavaju ubiranje plodova svoga rada. Sudeći po rezultatima prinos je na pojedinim lokalitetima podbacio i realno gledajući godina je bila loša.
Jesu li za to odgovorni sami proizvođači, je li podbacila struka ili je možda riječ o nekim drugim razlozima na koje je čovjek teško mogao utjecati, odnosno možemo li ovakav scenarij izbjeći u budućnosti? Na ovako složeno pitanje je nemoguće dati jednostavan odgovor. Uzroka je više pa krenimo redom.

Niske temperature

Prvenstveno uzrok treba tražiti u niskim temperaturama u proljetnom periodu koje su odgodile cvatnju pa su posljedično i sve ostale fenofaze kasnile, osim toga i kronični nedostatak vode u vegetaciji (na nekim područjima kiše nije bilo mjesecima) rezultirao je smanjenim prinosom.
Svjedoci smo klimatskih promjena koje se najčešće očituju u obliku vremenskih ekstrema; suša, velike temperaturne razlike, iznenadne vremenske nepogode, te neravnomjerno raspoređenih padalina (velika količina padalina koja padne u kratkom vremenskom intervalu i uzrokuje izvjesnu štetu).
U tom kontekstu su posebno osjetljive padine i golo tlo – nezatravljene površine. Naime velika količina vode kada padne na površinu zbija zrak u tlu koji pod pritiskom izbacuje površinski sloj tla kojeg zatim voda odnosi i taloži  negdje u podnožje padine. Na to su posebno osjetljiva lagana tla, loše strukture s malom količinom organske tvari.
Kada govorimo o tlu, pogrešno je maslinu promatrati kroz prizmu kulture malih zahtjeva koju možemo uzgajati u plitkom, hranjivima siromašnom tlu niske plodnosti i pri tome očekivati vrhunske rezultate. Njezini zahtjevi u usporedbi s nekim drugim kulturama jesu niski, međutim najbolje uvjete joj pružaju duboka, plodna tla s dobrih vodozračnim i toplinskim svojstvima.

Problematična obrada

Što je s obradom? Redovita i intenzivna obrada tla okidač je emisije velikih količina CO2, jednog od najznačajnijih uzroka učinka staklenika. Osim toga česta obrada negativno djeluje na sve komponente tla, u prvom redu fizikalnu, a onda kemijsku i biološku.
Stoga s pravom postavljamo pitanje treba li, koliko često i koliko duboko obavljati obradu. Na tlima dobre strukture, bogatim organskom tvari intenzitet obrade je moguće smanjiti, odnosno svesti na minimum. Pri tome naravno mislimo na učestalost i dubinu obrade. Alternativa obradi je zatravljivanje površine samoniklim ili ciljano uzgajanim vrstama. Većina znanstvenika se slaže s tvrdnjom da je bolje koristiti za to predviđene smjese negoli tlo prepustiti samonikloj flori.
Cijeli tekst pročitajte u novom broju časopisa Maslinar.


NARUČITE MASLINAR

Previous
Next
Previous
Next