Vitaminom E protiv steriliteta

Maslinovo ulje bogato je mastima, mineralima i vitaminima, među kojima je jedan od najvažnijih vitamin E, piše stručna suradnica Maslinara dr.sc. Tea Bilušić

Maslinovo ulje u svom sastavu sadrži nutritivne komponente poput masti, minerala i vitamina te ne nutritivne komponente poput fenolnih spojeva i spojeva iz skupine žuto-narančastih pigmenata karotenoida. U nizu važnih bioloških aktivnosti, koje se u brojnim znanstvenim istraživanjima pripisuju komponentama iz maslinovog ulja, antioksidacijska aktivnost zauzima vrlo važno mjesto i vrlo se često ističe u kontekstu zdravstvenih učinaka maslinovog ulja.

Antioksidacijska aktivnost definira se kao sposobnost nekog spoja, skupine spojeva ili čitave namirnice da neu-
tralizira štetno djelovanje slobodnih radikala (uglavnom reaktivnih oblika kisika) u stanicama organizma, ali i u
samoj strukturi namirnice.

Tokoferoli

Jaka antioksidacijska aktivnost maslinovog ulja testirana u različitim sustavima pripisuje se prisutnosti α-tokoferola (vitamina E) i različitih fenolnih spojeva poput oleuropeina, oleokantala, oleaceina, tirozola, hidroksitirozola,
fenolnih kiselina u maslinovom ulju. α-tokoferol pripada skupini spojeva koji se nazivaju tokoferolima, koji, uz skupinu spojeva koji se nazivaju tokotrienolima, nose zajednički naziv vitamin E.

Osim α-tokoferola, tokoferolima pripadaju β-tokoferol, γ-tokoferol i δ-tokoferol, s tim da je njihovo vitaminsko i antioksidacijsko djelovanje puno slabije od djelovanja α-tokoferola.

Ulomak teksta iz 36. broja časopisa Maslinar.

Za više informacija o maslinama i maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous slide
Next slide