Struka | Koje su prednosti i nedostaci uzgoja u obliku vaze

Jedno deblo | Vaza se sastoji od jednog debla, koje može biti različite visine, te primarnih grana razmještenih u različitim smjerovima

Visina debla | Ako se plodovi namjeravaju brati ručno, deblo treba biti visoko samo 30 do 40 cm

Rezidba mladih biljaka | Rezidba mladih biljaka obavlja se radi oblikovanja debala i primarnih grana

Rezidba odraslih stabala | Rezidbom odraslih stabala treba poboljšati prodiranje svjetlosti u donje dijelove krošnje

Višestožasta vaza

Danas se manje pozornosti posvećuje oblikovanju i rasporedu sekundarnih i tercijarnih grana nego je to bilo u prošlosti. Sekundarne grane trebaju izlaziti iz primarnih grana pod relativno širokim kutom. Kod suvremenih oblika vaza krajnji je izgled manje pravilan nego kod tradicionalnih vaza. Da bi se biljka oblikovala u slobodnu vazu, prvo se prorjeđivanje izbojaka u unutarnjem dijelu krošnje može odgoditi sve do pete ili sedme sezone rasta. Višestožasta vaza, još uvijek najuobičajeniji uzgojni oblik u mnogim starim maslinicima, tvori se od četiriju primarnih grana, od kojih je svaka orezivana u obliku stošca s izraženim vrhom. Izbojke koji rastu blizu vrha svake grane treba odgovarajuće prorjeđivati da se smanji suparništvo s provodnicom. Zbog visokih troškova rezidbe, višestožasta vaza više nije preporučljiva za nove plantaže. Slobodna višestožasta vaza može se postići smanjenima prorjeđivanjem izbojaka koji rastu u blizini produljnice svake primarne grane te primjenom nekoliko većih rezova umjesto mnoštva manjih.

Preuzeto iz knjige Uzgoj maslina, Riccardo Gucci
Knjigu možete kupiti na www.maslinar.com/narudzba

 

Za više maslinarskih savjeta i novosti kupite Maslinarski paket

Previous slide
Next slide