Hrvatska u navodnjavanju na dnu EU, a Malta na vrhu

Hrvatska je sa svega 1,9 posto površine opremljene za navodnjavanje, od čega se u stvarnosti navodnjava samo 1 posto površine, pri dnu Europske unije

Eurostat, statistički ured Europske unije, 2019. godine je objavio ažuriranu verziju službene statistike navodnjavanih površina u zemljama članicama iz 2016. ., a koja vrijedi do travnja 2022., kada će se objaviti statistika s novim podacima. Prema spomenutoj statistici, Republika Hrvatska je sa svega 1,9 posto površine opremljene za navodnjavanje, od čega se u stvarnosti navodnjava samo 1 posto površine, pri dnu
Europske unije. Izraženo u hektarima, u Hrvatskoj je od 1.562.980 hektara korištenih poljoprivrednih površina za navodnjavanje opremljeno 29.670 hektara, a od te brojke navodnjava se 16.070 hektara.

Pročitajte naše savjete za uspješno navodnjavanje.

Na dnu EU, ali i Mediterana
Ukupna korištena poljoprivredna površina na razini Europske unije je 173.207.880 hektara, od čega je 15.478.160 hektara, odnosno 8,9 posto opremljeno za navodnjavanje, a od tog broja navodnjava se 10.212.820 hektara ra, odnosno 5,9 posto. Naravno, treba
uzeti u obzir da, ovisno o geografskom položaju i kulturama koje se uzgajaju, potreba za navodnjavanjem nije ujednačena, pa tako mediteranske zemlje prirodno prednjače nad zemljama središnje i zapadne Europe.

Zemlje u vrhu Europske unije prema navodnjavanju površina su Malta, čija je ukupna korištena poljoprivredna površina od 11.120 hektara 32,9 posto opremljena za navodnjavanje (3.660 hektara) a navodnjava se 31,4 posto (3.490 hektara), Grčka, čija je ukupna korištena poljoprivredna površina od 4.553.840 29,7 posto opremljena za navodnjavanje (1.352.280 hektara) a navodnjava se 23,6 posto (1.074.930 hektara), Cipar, čija je ukupna korištena poljoprivredna površina od 111.930 hektara 34,1 posto opremljena za navodnjavanje (38.140 hektara) a navodnjava se 21 posto (23.490 hektara).

Italija, čija je ukupna korištena poljoprivredna površina od 12.598.150 hektara 32,6 posto opremljena za navodnjavanje (4.113.150 hektara) a navodnjava se 20,2 posto (2.549.830 hektara), i Španjolska, čija je ukupna korištena poljoprivredna površina od 23.229.720 hektara 15,7 posto opremljena za navodnjavanje (3.637.650 hektara) a navodnjava se 13,2 posto (3.076.670 hektara), i Portugal, čija je ukupna korištena poljoprivredna površina od 3.641.680 hektara 15,1 posto opremljena za navodnjavanje (548.320 hektara) a navodnjava se 13 posto (474.180 hektara).

Skraćena verzija teksta objavljenog u 64. broju časopisa Maslinar

Za više informacija o maslinama i maslinarstvu, pretplatite se na časopis Maslinar.

Previous slide
Next slide