Jednogodišnji ozimi korovi na nagnutim terenima sprečavaju erodivne procese

Kao i kod svih ostalih poljoprivrednih kultura korovi su prateća komponenta u masliniku. Kako su korovi prema jednoj od definicija biljke koje nisu uvijek štetne, kao što nisu uvijek ni korisne, pristup ovoj problematici i potreba za suzbijanjem ovise o puno čimbenika.

Pobjednici

Korovi se s maslinom natječu za dostupnu količinu vode i hranjiva, svjetlom i životnim prostorom. U toj bitci, naravno ukoliko im dopustimo, korovi gotovo uvijek odnose pobjedu. Najprije, nisu sve korovne vrste jednako opasne, niti su u svim životnim stadijima jednako agresivne prema kulturnoj biljci. Na moguću štetu utječu starost masline, ali i agrotehnika.

U našim maslinicima najzastupljenije korovne vrste od uskolisnih (trave ili Poaceae) su: ljulj, svračica i muhari. Od širokolisnih vrsta najčešće se pojavljuju: loboda, dvornici, šćir, hudoljetnica, mlječike, trputac, kopriva i divlja mrkva.

Svakako najveći problem predstavljaju višegodišnje vrste: troskot, pirika, slak, osjak, štavelj i tetivika.
Posebno veliki problem korovi mogu uzrokovati u mladim maslinicima jer su tada snažni kompetitori za vodu pa neki znanstvenici smatraju kako zakorovljena površina može sadržavati i do jedne četvrtine manje vode za razliku od nezakorovljene.

Ovisno o tipu proizvodnje, korovnu floru možemo suzbijati na različite načine. Mehanički način (okopavanje, košnja i plijevljenje) je mukotrpan i težak posao stoga ga je moguće obavljati samo na manjim površinama. Upotrebu mehanizacije ograničava konfiguracija terena, veličina i nagnutost površine, te vrsta i značajke tla. Korištenje pluga, freze ili kultivatora je moguća na većim, ravnim površinama i tlima s minimalnim sadržajem skeleta.

Svakako treba imati na umu kako je veliki dio naših maslinika na teško dopstupnim terenima, ponekad u samom kamenu, prema tomu ovakav način održavanja tla ne dolazi u obzir. Osim toga, frezanje može biti prilično opasan zahvat u suzbijanju višegodišnjeg korova
(npr. troskot) s razvijenim podzemnim organima jer ovim načinom obrade postižemo suprotan učinak, odnosno potičemo širenje ovakvih korova.

 

Maslinarski paket možete naručiti na sljedećem linku 

Previous slide
Next slide