PČELINJAK U MASLINIKU | Sve o farrar košnici – idealnom domu za pčele

U ovome broju maslinar i pčelar Sinaj Bulimbašić predstavlja farrar košnicu, američkog pčelara i entomologa Clarencea Farrara, i svoj prelazak s LR košnice na farrar

 

„Dobra košnica mora ispuniti dva osnovna zahtjeva, a to je da mora biti dobar i siguran dom za pčele, ali u isto vrijeme mora olakšati rad pčelaru“, rekao je 1937. godine američki pčelar i entomolog Clarence Farrar i konstruirao novi tip košnice.

Proučavajući ponašanje pčela i njihovu dinamiku života, posebno na terenima s oskudnom pašom, kao što su jadranski otoci, priobalje i dio zaobalja, iskorišten je velik broj niskih nastavaka, a samim tim i manjih okvira.

Jednostavniji nastavci

Istraživanjima se došlo do zaključka da je idealan broj od četiri nastavka za uspješan uzgoj jake pčelinje zajednice uključujući i plodište i medište. Konstruiran je nastavak sa vanjskim mjerama od 44 cm širine i 18 cm visine, dok su unutrašnje mjere 42 cm širine i 15,6 cm visine. Okvir satonoše je 48×1,4×16,5 cm, debljine 0,8 cm, a donja letvica 44x2x0,8 cm.

Ovakvi su nastavci mnogo lakši i jednostavniji za rukovanje, posebno starijim pčelarima. U isto vrijeme, selećim je pčelarima mnogo lakše i sigurnije obavljati transport. Ovakve će niske okvire pčele puno brže napuniti i zatvoriti, za razliku od LR okvira.

Kada na proljeće matica počne svakim danom polagati sve više jaja i kada mlade pčele zamijene stare zimske pčele, mlade pčele će se početi spuštati u donje nastavke na slobodno – prazno saće. Tada je najvažnije osigurati pravilan protok zraka, odnosno omogućiti pčelama dobru ventilaciju i na taj način spriječiti rojevno stanje. Dodavanjem još jednog farrar nastavka ne povećavamo naglo zapremninu košnice, tako da ne rashlađujemo leglo.

Na Farrar okvirima pčele puno brže i pravilnije grade saće, ali u isto vrijeme se pčelarenjem sa Farrarom radi sa nastavcima, a ne sa okvirima.

Proširenje zajednice

Stariji pčelari, koji već godinama rade s Farrar košnicom savjetuju nas da pred početak intenzivne paše na jadranskom priobalju, ali dijelom i zaobalju, proširimo zajednicu. Na proljeće, kada imamo dva do tri farrar nastavka pčela, maticu iz plodišta s jednim okvirom legla i ostalim praznim izgrađenim okvirima, bez pčela, dignemo u četvrti nastavak iznad matične rešetke, a u nastavak na podnici stavimo dva prazna okvira. Na ovaj način osigurali smo matici prostor, kako je ne bi blokirali, a u medištu ispod imamo prazan prostor za unos nektara i skladištenje meda.

Ako na proljeće želimo formirati novu zajednicu, jednostavno uzmemo jedan farrar nastavak s medom i mladim leglom, stavimo ga na novu podnicu, istresemo mladih pčela, dodamo dva tri okvira meda i stavimo jedan matičnjak, pokrijemo i bit ćemo sigurni da ćemo uskoro imati jednu novu farrar zajednicu s mladom maticom.

Ulomak teksta objavljenog u 68. broju časopisa Maslinar.

Novi Maslinar potražite na svim kioscima ili ga naručite na linku Časopis.

Previous slide
Next slide