ZDRAVLJE | Ozonirano maslinovo ulje liječi akne

Ozonirano maslinovo ulje se koristi kod problema s dermatitisom kože i aknama, a kombinacija maslinovog ulja i mentola (5-10 posto) koristi se kao sredstvo protiv bolova u mišićima.

Zaštita kože od štetnih utjecaja vanjskih faktora jedan je od ključnih faktora u sprječavanju procesa starenja kože. Potreba za zaštitom kože posebno se naglašava tijekom vrućih ljetnih dana, kada je koža pojačano izložena utjecaju sunčevih zračenja. Sunčev spektar sastoji se od zračenja različitih valnih duljina, a zrake koje se ističu kao posebno opasne za zdravlje kože su ultraljubičaste zrake (UVA i UVB) koje imaju male valne duljine (od 280 do 400 nm), a veliku energiju. UVA zrake prodiru dublje u kožu izazivajući oštećenja i proces preranog starenja kože. UVB zrake također izazivaju fotooštećenja na koži, ali ne prodiru u dublje slojeve kože. Kao posljedica štetnog djelovanja UVA i UVB zraka pojavljuju se karcinomi kože.

Zaštita kože

Znanstvena istraživanja jasno povezuju djelovanje ultraljubičastog zračenja na nastanak oksidacijskog stresa u stanicama kože, uslijed kojeg nastaje povećana tvorba slobodnih radikala (nestabilnih kemijskih oblika) i reaktivnih oblika kisika poput hidroksil radikala, superoksid radikala, peroksil radikala, vodikovog peroksida… Nadalje, ultraljubičasto zračenje direktno djeluje na DNK u stanicama kože i također povećava koncentraciju upalnih markera (histamina, prostaglandina, leukotriena…). Energija UVB zračenja sposobna je direktno oštetiti DNK, dok UVA zrake uzrokuju povećanu tvorbu slobodnih radikala.

Što je energija zračenja niža (kod UVA zraka), to su one više sposobne izazvati ionizaciju molekula (izbijanje elektrona iz elektronskog omotača). Jedna od glavnih meta UV zraka u koži je molekula kisika koji se pretvara u kemijski vrlo reaktivan slobodan radikal – superoksid radikal –  koji započinje lančani proces oksidacijskih reakcija u stanicama kože koje u konačnici dovode do procesa ubrzanog starenja kože i nastanka karcinoma. Stanice kože same posjeduju antioksidacijsku obranu u vidu različitih antioksidacijskih enzima poput superoksid dismutaze, katalaze i peroksidaze i prirodnih antioksidansa poput vitamina C i vitamina E. Antioksidacijski kapacitet stanica nije neograničen, stoga će se uslijed prekomjernog stvaranja reaktivnih oblika kisika istrošiti i kao posljedica nastat će oksidacijski stres. U tom je smislu izuzetno važno paziti na duljinu i termine izlaganja kože ultraljubičastom zračenju, kao i na dodatni unos antioksidansa oralno (prehranom, u dodacima prehrani) i putem preparata koje nanosimo na kožu.

Maslinovo ulje poznato je po svom bogatstvu prirodnim antioksidansima i često se koristi u pripravcima za zaštitu kože od štetnog zračenja kao dio raznih farmaceutskih i kozmetičkih pripravaka. Brojni su znanstveni radovi do sada objavljeni na temu zaštitnog djelovanja komponenti iz maslinovog ulja na sprječavanja fotooksidacijskog oštećenja kože.

Ulomak iz novog broja časopisa Maslinar

NARUČI ČASOPIS

Previous
Next
Previous
Next